Webáruház migráció

  • PDF
  • Nyomtatás
  • E-mail

Egy működő informatikai rendszer migrálása, mellyel párhuzamosan új informatikai rendszer kerül bevezetésre, minden esetben komoly odafigyelést és előkészítést igénylő feladat. A régi rendszerek üzemeltetőinek, szállítójának hozzáállása sajnos nagyon sok esetben passzív vagy destruktív, mely még tovább nehezíti az egyébként is "kényes" feladatsorok végrehajtását.

Egységes szerkezetbenbe a Webáruházak migrációját három önálló fázisban valósítjuk meg, melyek a Döntéselőkészítés, Migráció tervezése, Végrehajtás.

Döntéselőkészítés:

A feladatsor induló fázisában elsődleges feladat a jelenlegi rendszer működésének felmérése, a renszerben kezelt adatok és folyamatok pontos meghatározása, valamint az előre látható "kockázati tényezők" részletes feltérképezése és a szükséges vészforgatókönyvek elkészítése. A döntéshozatalt előkészítő felmérések, a kérdéskör üzleti és üzletfolytonossági kockázataira való tekintettel (a megrendelő döntése alapján) készülhetnek nyíltan, illetve inkognitóban is, de függetlenül a kiválasztott megoldástól az adott esetre vonatkozó eljárásaink pontos forgatókönyvét csak a szolgáltatás megrendelésére irányuló közvetlen szerződéskötési tárgyalás időpontjában áll módunkban bemutatni, részleteit egyeztetni. A döntéselőkészítési fázis végén átadásra kerülnek a felső szintű rendszerelemzések (AS-IS), a megcélzott funkcionalitások figyelembe vételével a kiváltó rendszerre történő javaslat, valamint az átállási folyamatra elsődlegesen kidolgozott kockázatelemzés és kockázatkezelési leírás.

Migráció tervezése:

Az üzleti döntés meghozatalát követően részletesen meg kell tervezni a migráció különböző fázisait, azok céljaival és leszállítandóival együtt. Gyakorlatunkban a migrációs folyamat tervezését hat fő célterület lefedésére irányítjuk, melyek:

  • az adatbázisok tényleges adattartalmának részletes felmérése és elemzése, melynek elsődleges célja a rendszerek közötti adatkonverziós GAP-ek meghatározása és a kezelésükre megoldási javaslat és akcióterv készítése
  • működtetési folyamatok részletes feltérképezése és elemzése, melynek célja a régi és a kiváltó rendszerek közötti folyamat-különbségek felszínre hozatala, javaslattétel és akcióterv a szükséges folyamatmódosítások bevezetésére
  • üzemeltetési környezet felmérése és elemzése, az új webáruház rendszer üzemeltetési környezetének definiálása, módosítási igények meghatározása (szerver darabszámok, mentési rendszerkialakítása, stb.)
  • az adatmigrációs folyamatok megtervezése, "turn" pontok feladatainak meghatározása, a részletes tesztelési és átállási forgatókönyvek elkészítése
  • kommunikációs feladatok meghatározása, azaz az átállási folyamat teljes belső és ügyfélkommunikációs protokolljának meghatározása
  • az új folyamatok és feladatok elvégzéséhez szükséges felhasználói képzések előkészítése

Migráció kivitelezése:

A tényleges migrációs folyamatot minden esetben megelőzi minimálisan egy (átlagosan három) teszt migráció, melynek célja a megtervezett átállási folyamatok, adatkonverziók tesztelése, valamint az átállásban résztvevő munkatársak számára a feladatsor begyakorlása, esetleges problémák kijavítása. Minden tesztmigrációról jegyzőkönyv készül, melyben dokumentálásra kerül az átállási folyamatok megvalósulásának tényei, valamint a feladat végrehajtására felhasznált idők.

A sikeres teszteket követően, (vagy ezzel párhuzamosan) megtörténik a munkatársak felkészültségének ellenőrzése, valamint az éles üzemre szánt működési környezet indulás előtti ellenőrzése.

Amint az összes előre meghatározott ellenőrzési pont sikeresen és a megadott határidőkön belül teljesül, elérkezik az utolsó döntési pont, melyben a migrációért felelős vezető meghozza az átállással kapcsolatos döntést. Ezt követően a már begyakorolt forgatókönyvek alapján elindul az átállási folyamat és megtörténik a rendszer migrációja.

A fentiek alapján átgondolt, majd ezt követően tervszerűen végrehajtott átállási folyamat során megrendelőink biztosak lehetnek a migráció sikerességében, az új rendszerben is hasznosítható adatok maradéktalan megőrzésében, valamint abban is, hogy az új rendszer többletfunkcionalitásai segítenek a vevőkör megőrzésében, gyarapításában.

 

Facebook