FőoldalIT szolgáltatásokRendszertervezés

Rendszertervezés

  • PDF
  • Nyomtatás
  • E-mail

Rendszertervezési szolgáltatásunk komplexitásából adódóan, a könnyebb megérthetőség érdekében jobbnak láttuk az általunk használt nyolclépcsős modell kivonatán keresztül bemutatni tevékenységünket. A modell alkalmazása egységesen történik egyszerűbb és nagyobb komplexitású rendszerek esetén is.

I. – Üzleti igény specifikálása:

A vállalat és az IT stratégiájából kiolvasva meghatározásra kerül az a szegmens, amely lefedendő a megvalósításra szánt informatikai megoldással. Ugyanezen lépésben kialakításra kerül az a részletes követelmény specifikáció, mely informatikai megfeleltetése az üzleti igényeknek.

II. – Koncepcionális rendszertervezés:

Ezt a lépést az IT stratégia lebontásaként is szoktuk értelmezni, mert alapja a stratégiában meghatározott IT fejlesztési koncepció, tartalma pedig ezen irányvonal(ak)nak a feladatra vetített és már konkrétumokkal körbehatárolt fejlesztési megoldásai.

III. – Architektúra tervezés:

Mely ponton meghatározásra kerül a fejlesztendő rendszer felépítése, a modulszerkezet, az alkalmazásstruktúra, a szolgáltatás és folyamat-mátrix. Meghatározásra kerülnek a törzsadat és a származtatott adatbázisok, valamint azok adattartalma.

IV. – Infrastruktúratervezés:

Melyben meghatározásra kerülnek a szolgáltatás biztosításához szükséges hálózati, adatközponti és felhasználó oldali infrastrukturális elemek, azok kapacitástervével együtt.

V. – A teljes architektúra kibontása:

Mely magában foglalja a hardverelemek, és a szoftver elemek teljes részletezettségében történő kibontását oly módon, hogy a szoftverfejlesztés (testre szabás) a dokumentáció alapján egyértelműen végrehajtható legyen, a hardverek tekintetében pedig egyértelműen azonosítható legyen, hogy miből, hova, milyen paraméterek mellett, és mennyit kell telepíteni.

VI. – Tesztelési terv:

A rendszer üzembiztonságának, az ellenőrzésének, valamint átadásának követelményeit rögzíti. Ez a terv segíti a fejlesztőt a gyors haladásban (tudja, mire kell figyelnie), láthatóak a kivételkezelés szabályai, így egyértelműen látják, hogy milyen körülmények között kell futtatni a rendszert. a tesztelési terv alapja minden esetben a követelmény jegyzék, mely rögzíti egyrészt a teszt körülményeit, másrészt a teszteseteket, amelyekkel a követelményeknek való megfelelés ellenőrizhető.

VII. – Az üzemeltetés folyamatai:

Az üzemeltetési dokumentáció nem minden esetben része a rendszertervnek, de elkészítése tapasztalati alapon kiemelten javasolt. Elsősorban azért, mert az üzemeltetési dokumentációban olyan kérdésekre kell választ kapnunk, hogy a rendszert üzemeltető személyzet hogyan fogja működtetni a rendszert, milyen feladatokat kell végrehajtania az elvárt rendelkezésre állási mutató betartásához, illetve “hogyan kell” tanítania a rendszerhasználatra a felhasználókat.

VIII. – Oktatási anyagok, oktatás:

Szintén elengedhetetlen feladata egy rendszertervnek az oktatási anyagokkal szembeni elvárások definiálása, valamint az oktatás módjának meghatározása. Az itt definiáltak szerint elkészített dokumentációk és anyagok feladata áthidalni és leküzdeni a felhasználók új rendszerek bevezetésétől való félelmét és tartózkodását.

Összegzés:

Meglátásunk szerint a fenti metodika alapján megtervezett rendszer(ek), valamint az üzemeltetési feladatok maradéktalan végrehajtását követően egyetlen vezetőnek sem kell aggódnia, hogy krízishelyzetben magára marad, vagy továbblépés esetén kiszolgáltatott helyzetbe kerül.

 

Facebook